Skip to content
aspenpharma-aff-header-text

Általános felhasználási feltételek

Elfogadás

Az Oldalt az alábbi felhasználási feltételek és valamennyi vonatkozó jogszabály betartása mellett érheti el és használhatja. Az Oldalhoz való hozzáféréssel és az azon történő böngészéssel Ön korlátozás és minősítés nélkül elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket és tudomásul veszi, hogy az Oldal használatára vonatkozóan a jelen Felhasználási feltételek az Ön és az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe közötti minden más megállapodás helyébe lépnek, azokat hatályon kívül helyezik és érvénytelenítik.

Gyógyászati információk/Feltételek

A weboldalon található termékinformációkat az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe kizárólag általános tájékoztatási célból szolgáltatja. A felsoroltak közül számos gyógyászati termék és gyógyászati eszköz kizárólag orvos vagy megfelelően képzett egészségügyi szakember által kiadott vény ellenében kapható, és nem feltétlenül minden ilyen termék áll rendelkezésre minden országban. A termékinformációk nem nyújtanak teljes körű orvosi tájékoztatást.

HA ÖN BETEG, HALADÉKTALANUL FORDULJON ORVOSÁHOZ VAGY EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓJÁHOZ. NEM BIZTOSÍTUNK SZEMÉLYRE SZABOTT ORVOSI DIAGNÓZIST ÉS NEM ADUNK BETEGSPECIFIKUS KEZELÉSI TANÁCSOT.

Vényköteles gyógyszereiről és gyógyászati eszközeiről (ideértve azok jótékony gyógyászati felhasználását és lehetséges mellékhatásait is) mindig közvetlenül az azokat felíró orvostól, vagy adott esetben más egészségügyi tanácsadótól kell teljes körű orvosi tájékoztatást kapnia a gyógyszer(ek) vagy gyógyászati eszközök helyes használatának megtárgyalásakor. Az egészségügyi szakemberek a teljes körű orvosi tájékoztatást a termék kísérőirataiból is megszerezhetik. A termékekre vonatkozó információk országonként eltérőek lehetnek. A betegeknek, valamint az orvosoknak és más egészségügyi szakembereknek a helyi egészségügyi forrásokból és a szabályozó hatóságoknál kell ellenőrizni a saját országukra vonatkozó információkat. Emellett a jelenlegi szabályozások számos országban korlátozzák (vagy bizonyos esetekben egyenesen megtiltják) az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe számára, hogy vényköteles termékeiről tájékoztatást nyújtson és/vagy a betegek kérdéseire közvetlenül válaszoljon. A képesített egészségügyi szakemberektől érkező megkeresésekre azonban az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe válaszolni fog és tájékoztatást nyújt a helyi jogszabályoknak megfelelően.

Az információk felhasználása

Az Oldalon szabadon böngészhet, azonban az Oldalon található információkat, ideértve minden szöveget, képet, hang- és videofelvételt (az „Információk”), kizárólag saját, nem kereskedelmi célú felhasználása érdekében érheti el, töltheti le vagy használhatja fel. Az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe írásbeli engedélye nélkül az Információkat kereskedelmi célból nem forgalmazhatja, módosíthatja, továbbíthatja, használhatja, azokat ismételten nem használhatja fel és nem oszthatja meg. A letöltött Információkban szereplő minden egyes szerzői jogokkal vagy tulajdonosi jogokkal kapcsolatos értesítést meg kell őrizni és másolatot kell róla készíteni. Ön tudomásul veszi, hogy az Oldalon látott és olvasott minden információ szerzői jogvédelem alatt áll, kivéve, ha másképpen jeleztük, és ezen információk nem használhatók fel a jelen Felhasználási feltételekben vagy az Oldalon található szövegben megadottakon kívül az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe írásbeli hozzájárulása nélkül. Az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe nem garantálja és nem szavatolja, hogy az Oldalon megjelenített anyagok Ön általi felhasználása nem sérti olyan harmadik felek jogait, amelyek nincsenek az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe tulajdonában vagy annak nem társvállalatai. A fentiekben meghatározott korlátozott meghatalmazás kivételével az Információkra vonatkozóan az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe vagy bármely más fél semmilyen engedélye vagy joga, illetve szerzői joga, nem száll át és nem ruházódik át Önre.

Védjegyek/tulajdonosi jogok

Tudomásul veszi, hogy az Oldalon megjelenő valamennyi terméknév, függetlenül attól, hogy nagybetűvel van-e írva vagy sem, védjegy szimbólummal van-e ellátva vagy sem, az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe, az Aspen Csoport vagy Társvállalatainak és/vagy más feleknek a védjegye. Ez az Oldal tartalmazhat továbbá az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe, az Aspen Csoport vagy Társvállalatainak és/vagy más feleknek a szabadalmaira vagy tulajdonosi jogaira vonatkozó információkat, vagy azok technológiáira, termékeire, eljárásaira vagy egyéb tulajdonosi jogaira való hivatkozásokat. A védjegyekre, szabadalmakra, üzleti titkokra, technológiákra, termékekre, eljárásokra és egyéb tulajdonosi jogokra vonatkozóan az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe, az Aspen Csoport vagy Társvállalatainak és/vagy más feleknek semmilyen engedélye vagy joga nem száll át és nem ruházódik át Önre.

Felelősség kizárása

Az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az Információk pontosságát és naprakészségét, azonban az Információk tartalmazhatnak technikai pontatlanságokat, illetve gépelési hibákat. Az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe fenntartja az Információk, valamint a bennük leírt termékek és programok korlátlan, előzetes értesítés nélküli megváltoztatásának, helyesbítésének és/vagy javításának jogát. Az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe nem garantálja és nem szavatolja az Információk pontosságát. Az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe nem vállal kötelezettséget és felelősséget az Oldal hiányos vagy hibás tartalmaiért.

VALAMENNYI INFORMÁCIÓT A „JELEN FORMÁJÁBAN” BIZTOSÍTUNK. AZ ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NEM SZAVATOLJA AZ OLDALON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK TELJESSÉGÉT VAGY PONTOSSÁGÁT, ÉS NEM SZAVATOLJA AZOK LEHETSÉGES FELHASZNÁLÁSÁT SEM. EBBŐL KÖVETKEZŐEN AZ INFORMÁCIÓKAT AZ OLDAL LÁTOGATÓINAK GONDOSAN ÉRTÉKELNIÜK KELL. SEM AZ ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, SEM AZ ASPEN CSOPORT BÁRMELY MÁS VÁLLALATA VAGY MÁS, AZ OLDAL LÉTREHOZÁSÁBAN, MEGJELENÍTÉSÉBEN VAGY ÖNHÖZ VALÓ ELJUTTATÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ FÉL NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN KÖZVETLEN, JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYES, KÖZVETETT, VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT, AMELY AZ OLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL, AZ OLDAL HASZNÁLATÁBÓL VAGY SIKERTELEN HASZNÁLATÁBÓL, TARTALMI HIBÁIBÓL VAGY HIÁNYOSSÁGAIBÓL ERED.

Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a kellékszavatosság kizárását, ezért a fenti kizárás nem minden esetben vonatkozik Önre. Az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe szintén nem vállal felelősséget és nem tehető felelőssé az Ön számítógépes berendezéseinek vagy egyéb tulajdonának károsodásáért, illetve a vírusokért, amelyek az Oldal és az Információk eléréséből és használatából, valamint az Információk letöltéséből eredhetnek és megfertőzhetik az Ön számítógépét. Az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe fenntartja a jogot, hogy az Oldalt bármikor értesítés és kötelezettségvállalás nélkül megszüntesse.

A rendelkezésünkre bocsátott Információk

Az adatvédelmi szabályzatunkban foglalt információk kivételével minden olyan kommunikáció vagy anyag, amelyet az Oldalra továbbít e-mailként vagy más formában, ideértve minden adatot, kérdést, megjegyzést, javaslatot vagy hasonló tartalmat, nem minősül bizalmasnak vagy tulajdonosi jogok által védettnek. Minden, amit Ön továbbít vagy megoszt, az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe vagy társvállalatainak a tulajdonába kerül és felhasználható bármely célra, ideértve, de nem kizárólagosan, a sokszorosítást, nyilvánosságra hozatalt, továbbítást, közzétételt, közvetítést és megjelentetést. Az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe továbbá szabadon felhasználhat az Ön kártalanítása nélkül, minden, az Ön által az Oldalra küldött kommunikációkban található ötletet, elképzelést, know how-t, vagy technikát bármilyen célra, ideértve többek között, de nem kizárólagosan a termékeknek ezen információk felhasználásával történő fejlesztését, előállítását és forgalmazását.

Világszintű termékek

Az Oldal információkat tartalmazhat olyan világszintű termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyek közül nem mindegyik érhető el minden országban. Az Oldalon található utalás egy termékre vagy szolgáltatásra nem jelenti azt, hogy az adott termék vagy szolgáltatás elérhető az Ön országában. Az Oldalon hivatkozott termékekre a felhasználás szerinti országokban eltérő szabályozási követelmények vonatkozhatnak, ezért a termékek címkeszövege országonként eltérhet. Következésképpen a látogatók olyan értesítést kaphatnak, hogy az Oldal bizonyos részei csak bizonyos típusú szakértő felhasználók vagy bizonyos országok számára készültek, míg az adott országban érvényes kísérőiratokat az Aspen helyi szervezetének kell ellenőrizni. Az Oldalon megjelenő tartalmak nem értelmezhetők egy termék promóciójaként vagy reklámjaként, vagy olyan termék használatára való ösztönzésként, amely a lakóhelye szerinti ország törvényei vagy rendelkezései alapján nem engedélyezett.

Felelősség kizárása

Az Oldalon semmi nem minősül az Aspen Csoport értékpapírjaiba történő befektetésre vagy az azokkal történő kereskedésre utaló felkérésnek vagy ajánlatnak. Különösen, a tényleges eredmények és fejlemények jelentősen eltérhetnek az Oldalon kifejezett bármilyen előrejelzéstől, véleménytől vagy várakozástól, továbbá az értékpapírok árának múltbeli alakulása nem vehető alapul jövőbeni teljesítményükre vonatkozóan.

Az Oldalra mutató hivatkozások

Az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe nem ellenőrizte azon harmadik felek weboldalait, amelyek hivatkozást tartalmaznak erre az Oldalra, és nem vállal felelősséget az ilyen külső oldalak és egyéb, az Oldalra mutató linket tartalmazó oldalak tartalmáért. Ha saját webhelyén a jelen Oldalra mutató hivatkozást kíván elhelyezni, akkor ez a hivatkozás csak a kezdőlapra mutathat. A jelen Oldal egyéb aloldalaira mutató hivatkozást nem helyezhet el az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe előzetes írásbeli engedélye nélkül. Írásbeli hozzájárulás nélkül az Oldal egy vagy több részének idézése vagy felhasználása harmadik felek oldalain szintén tilos.

Hivatkozások más oldalakra

Az Oldalt látogatók érdeke vagy kényelme céljából az Oldal tartalmazhat hivatkozásokat harmadik felek oldalaira. A harmadik felek oldalaira vonatkozóan eltérő adatvédelmi szabályzat és felhasználási feltételek lehetnek érvényben. Az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe nem vállal felelősséget a más oldalakra mutató hivatkozásokért, különösen azok tartalmának pontosságáért és jogszerűségéért. Nem vállaljuk továbbá a harmadik felek adatvédelmi szabályzatainak megszegéséből vagy az azokkal kapcsolatos mulasztásból származó felelősséget.

Megosztások az Oldalon

Ugyan az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe időről időre figyelemmel kísérheti vagy felülvizsgálhatja az Oldalon található vitákat, beszélgetéseket, megosztásokat, adattovábbításokat, hirdetéseket és hasonló tartalmakat, azonban erre az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe nem kötelezett, továbbá nem vállal felelősséget és nem tehető felelőssé az ezen helyek tartalmáért, valamint az Oldal ezen helyein található információkban fellelhető hibákért, becsmérlésért, becsületsértésért, rágalmazásért, mulasztásért, hazugságért, trágárságért, pornográfiáért, káromkodásért, veszélyért, bizalmas adat-közzétételéért vagy pontatlanságért. Tilos minden törvényellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, obszcén, botrányos, izgató, pornográf, vagy trágár anyag vagy olyan anyagok megosztása vagy továbbítása, amelyek bűncselekménynek számítanak, vagy ilyen viselkedést bátorítanak, polgári jogi felelősséget keletkeztetnek, vagy más módon törvényt sértenek. Az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe teljes mértékben együttműködik a bűnüldöző hatóságokkal és bírósági határozatokkal, amelyek az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe részéről az ilyen típusú információkat vagy anyagokat megosztó személyek azonosítását kérik vagy rendelik el.

Következmények

Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy Ön megszegte a jelen Jognyilatkozatban szereplő felhasználási feltételek bármelyikét, azonnali hatállyal korrekciós intézkedéseket kezdeményezhetünk, ideértve a felhasználó eltiltását az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe által kínált szolgáltatások igénybevételétől, és a felhasználó által az Oldalon elhelyezett információk, adatok és tartalmak törlését bármikor, előzetes értesítés nélkül. Ha az Ön szabálysértése következtében kárt szenvedünk el, saját hatáskörünkben eljárva a kár megtérítését kérhetjük Öntől.

Felülvizsgálat

Az Aspen Pharma Ireland Limited Magyarországi Fióktelepe bármikor felülvizsgálhatja a jelen Felhasználási feltételeket ezen közzététel frissítésével. A felülvizsgálatok Önre nézve kötelező érvényűek, így rendszeres időközönként fel kell keresnie ezt az oldalt és áttekinteni az aktuális Önre kötelező erejű Felhasználási feltételeket.

Scroll To Top